Trang Chủ Tác giả: ÁI NHÂN

Tác giả: ÁI NHÂN

Hội chứng cá tháng tư – Truyện ngắn vui Làng Phây của Ái Nhân

Bảnh mắt hắn đang sửa soạn đi đánh cầu lông thì điện thoại reo. “Lại gọi ra để “tỷ thí” chứ giề...lại thằng Béo đây”!

NỢ & LỠ CHUYẾN HỒNG NHAN – Ái...

Âm thầm trách phận hồng nhan
Lửng lơ lỡ chuyến đò… oan trái nhiều