Trang Chủ Tác giả: 01.2016

Tác giả: 01.2016

CHÙM THƠ – 01.2016

Lưng trời én nhạn hoài chao liệng, Khóm cúc bướm ong mãi nhẩn nha.