SÔNG TIỀN MÙA TRĂNG – MƠ XANH _ QUỲNH NGA

0
76

 

 

SÔNG TIỀN MÙA TRĂNG

Bao giờ về lại sông Tiền

Nghe câu vọng cổ trao duyên nơi này

Phù sa đỏ nước mà say

Lục bình hoa tím mắt ai vương sầu

Bây giờ không đánh mà đau

Về đâu gặp nửa của nhau, mà về

Trách ai quên vội câu thề

Sông dài…cá lội biệt…quê xứ người

Đêm nay trăng vỡ làm đôi

Sông Tiền ơi nước vẫn trôi lạnh lùng.


 

MƠ XANH

Ta nghe gió lộng đêm này

Em về chốn cũ mưa bay qua thềm

Khẽ thôi chân dẫm cỏ mềm

Xanh lên từ thuở mắt em xuân thì

Hoa vàng từ độ em đi

Tím lên từ buổi chia ly vô thường!

Lụa là phút ấy tơ vương

Để nghìn năm vẫn còn thương nhớ người!

Hoàng Song Quỳnh  (Tiền Giang)