SÓNG NẮNG – Hoàng Tâm

0
61

   SÓNG NẮNG

Gió thốc lên, hanh Hạ nắng già
Phượng rơi đầy, rót đỏ thương ca!
Lưng thiêu sức nóng, chùn chân bước
Mặt nám nghiêng trưa, rát lửa ùa.
Tim tím khua, bồng bềnh giả – thực
Giấc thơ nạnh, sóng sánh gầy … thưa!
Em ơi!… Khát bỏng hồn hoang lữ
Hãy đổ mưa tình… đỡ diết gia!

                                         Hoàng Tâm