SAY VỚI AI – Võ Tấn Hùng

0
113

  SAY VỚI AI

  (Họa thơ Xuân Lộc )

 

(Thể tung hoành trực khoán- Bát vĩ đồng âm)

EM mãi trong tim dáng liễu mai,

ƠI tình chan chứa chẳng nhòa phai.

LỬA nồng thắm đượm thuyền xuôi mái,

TẮT lịm nhạt mờ áo lệch vai.

BÌNH quả cứ lừng men quả trái,

KHÔ nghiên vẫn ngát mực nghiên đài.

RƯỢU không tri kỷ sầu biên tái,

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI? *

                                      Võ Tấn Hùng

                             Quảng Nghiệp, đêm 18.12.2015

* Tung hoành trục khoán  là mượn thơ của Vũ Hoàng Chương

Có liên quan