SAY I – Lê Văn Thanh

0
11

 

 

 

 

 

 

           SAY  I
          Quán cóc hôm nay vui vẻ quá !           Mình ta nốc cạn nỗi buồn đau           Mồi chua rượu đắng sao mà ngọt           Trời thấp đất cao đảo lộn đầu…           Ai quản chợ đời ..? Quân chó má           Mà đầy rác rưởi… Lủ ruồi trâu           Một phường cơ hội lòi đuôi chuột           Gậm nhấm non sông mắt đỏ ngầu                                                8-2014                                          Lê Văn Thanh

Có liên quan