SAU TẾT – Phương Hà

0
14

 

 

 

 

 

 

SAU TẾT Qua rồi rộn rã những ngày xuân Khi sắc hoàng mai đã nhạt dần Bè bạn chia tay người mỗi ngã Kiểng hoa từ giã mảnh vuông sân Đôi bài thơ xướng không người họa  Dăm tách trà vơi thiếu kẻ châm Hằn mấy nếp nhăn nơi khóe mắt Nghiêng đầu tóc bạc, mạch sầu dâng… Phương Hà

Có liên quan