Sầu Đông – Tuyền Linh

0
106

 

 

 

nén nhang cho hiền thê

 

Lặng nhìn cây lá tả tơi

Sương đan tuyết chắn khung trời quạnh hiu

Lòng ta cám cảnh tiêu điều

Nửa thương phận bạc, nửa ngùi trời mây

 

Gió về đâu, lạnh thấm đầy

Hồn tương tư cũng bủa vây bến tình

Dường như ai xé con tim

Lạnh hương án cũ, vỡ bình hoa xưa

 

Nhớ thương nói mấy cho vừa

Sầu theo đáy huyệt vẫn chưa hết sầu

Trời Đông tan tác một màu

Hồn bay lãng đãng biết đâu bến bờ

 

Tử sinh là chuyện của trời

Mà sao giọt lệ không chờ bỗng sa

Em về cõi ấy Ta bà

Sáu đường ba nẻo đã là phận cam

 

Ta ngồi đối diện mùa Đông

Chín phương trời cũng vô thường quanh ta

Ngậm ngùi giọt lệ xót xa

Trăm cơn bấc lạnh lùa qua phiên buồn

 

Tuyền Linh

Có liên quan