SAO CHẲNG – Võ Tấn Hùng

0
224
SAO CHẲNG
 
Thất hẹn cớ chi phải đợi chờ,
Một mình Thủ Đức thấy bơ vơ?
Hắt hiu phố vắng buồn da diết
Vàng võ đèn khuya đứng thẫn thờ.
Dẫu chẳng hồng nhan trong cõi mộng,
Cũng là tri kỷ giữa làng thơ?
Đường thi xướng họa trăm lời ước,
Sao chẳng ngàn năm sóng vỗ bờ?
 
Bình Định,20.03.2018
Võ Tấn Hùng

Có liên quan