SÁNG NAY – Phan Minh Châu

0
32

SÁNG NAY

 

Sáng nay đưa cháu đến trường

Mới hay mới biết mới thương huyện này

Đến trường quần áo trong tay

Lội qua sông suối những ngày bảo giông

 

Đến trường cái bụng trống không

Ê a con chữ đồng lòng ê a

Nhũ lòng vì mẹ vì cha

Nhà nghèo thiếu bửa mới ra nỗi này

 

Con đâu biết những tượng đài

Đôi ba ngàn tỷ tính hoài không xong

Tượng đài để đó ngồi không

Con thì thiếu thốn trăm phần con ơi 

 

Sáng nay bèo dạt hoa trôi

Con băng qua nước con xuôi qua rừng

Hai hàng nước mắt rưng rưng

Thương cho con quá nỗi buồn …Việt Nam.

Phan Minh Châu

(Nha Trang)

 

 

 

Có liên quan