SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG – HOÀNH CHÂU

0
46

SÂN TRƯỜNG LÁ RỤNG 

HOÀNH CHÂU
*
Nghe trống , bước dần xuống bậc thang 
Sân trường lá rụng tiết thu vàng 
Tài năng , kinh nghiệm …không phiền trí  
Sức yếu , tuổi cao …kém thọ nhàn  
Nghề nghiệp thanh lương : văn , chữ viết
Bữa dùng đạm bạc  : trứng , ngô rang 
Đếm bao mùa cũ ,,,ngồi thương nhớ 
Trò lượt này đi, lớp khác sang  !
**
HOÀNH CHÂU (Vĩnh Long )