RƯỢU! – Lê Đăng Mành

0
32

RƯỢU!

 

Kết quả hình ảnh cho uống rượu

 

Rượu vừa kinh mạch sẽ khai thông

Rượu quá hao gầy nét hạo phong

Rượu quất tan tành triền khí phách

Rượu quăng xơ xác đám tang bồng

Rượu tri âm kết tình hào kiệt

Rượu trí giả tìm nghĩa núi sông

Rượu chiết đừng hoen miền tĩnh lặng

Rượu hòa hoan hỷ giữa mênh mông

                            Lê Đăng Mành