QUÊ TÔI NAY – Xướng Trần Như Tùng & VUI CUỘC SỐNG MỚI – Họa Hoành Châu

0
87
QUÊ TÔI NAY
1
Rạng đông  lóng lánh hạt vàng rơi
Lúa đuổi theo nhau tỏa sáng ngời.
Máy gặt liên hoàn tua diệu quá
Nữ nông duyên dáng lái êm ơi.
Thênh thang đồng rộng dâng tài trí
Ngào ngạt gạo ngon mở thế thời.
Từng bước nâng mình làng đổi mới
Dần xua cái khó tự bao đời.
 
Trần Như Tùng
 
Họa
 
VUI CUỘC SỐNG MỚI 

 

Bần nông nước mắt không còn rơi 
Dẫu thất nghiệp đời vẫn sáng ngời 
Sinh hoạt: áo, cơm lam lũ lắm 
Học hành: tiền, sách khổ sầu ơi!
Trâu cày, nhổ mạ … đà suy  thoái  
Máy gặt, tuốt tua  … rất hợp  thời  
Dân nguyện tiến thân theo nghiệp mới  
Từ đây cuộc sống sướng đời đời

Hoành Châu

11/4/2017 

Có liên quan