QUÁN VẮNG CHÂN ĐÈO – Thế Diệp

0
31
QUÁN VẮNG CHÂN ĐÈO
Thế Diệp
 

Quán vắng trời chiều khách vắng teo
Chim thôi gọi bạn hết eo sèo.
Dáng em tóc xoã buồn tha thướt
Lớt phớt mưa bay lạnh xóm nghèo.

Khói thuốc ngoằn ngoèo bao vấn vương
Lữ khách chồn chân mộng chán chường
Lửa tình heo hắt lòng xao xuyến
Nhuỵ rữa hoa tàn tiếc nhớ thương.

Vượn hú lưng đèo mây ủ ê
Dùng dằng nửa ở nửa đi về
Về đâu ai biết về đâu nhỉ
Gió lạnh xuyên mành buốt tái tê.

Đà lạt 25.03.19
Thế Diệp