Phương nhớ – Bùi Nguyên Bằng

0
25
Phương nhớ
Bùi Nguyên Bằng
 
Thu đi bỏ lại bên thềm gió
Buốt lạnh chiều đông bóng xế tà
Nguồi đi bỏ lại bên thềm nhớ 
Cái bóng in vào tâm xót xa.
 
Thu đi cho nắng sầu lên mắt
Cho lá vàng rơi đượm ý sầu
Người đi để lại lòng tôi chết
Theo tiếng thời gian biết nhói đau
 
Thu đi cho lá non chòi dậy
Cho gió heo về lạnh buốt tim
Người đi để nhớ vương vào cuộc
Buồn cuốn cuồng lên những nỗi niềm
 
Thu đi bỏ lại sầu quan tái
Váng vất đìu hiu ngọn gió may
Người đi bóng đổ về phương nhớ
Tôi nhặt từng ngày thương nhớ ai.?
 
Bùi Nguyên Bằng