Phượng – Bùi Nguyên Bằng

0
47
Phượng
Bùi Nguyên Bằng

Tháng Năm phượng đỏ cháy lòng
Ve sầu rỉ rả trên tầng cây cao.
Sân trường bỗng chốc chanh chao
Cột cờ chết đứng chau vau lặng buồn

Tháng Năm từ tạ mái trường
Mùa thi ghé gọi lên đường_ vinh qui.
Gởi tình lưu bút_ ngày đi
Mai ra còn lại chút gì cho nhau

Tháng Năm mưa hạ rạt rào
Dư âm xưa lại rơi vào cung thưong
Xa người lòng rút tơ buông
Đan trăm mối mộng lạc đường mối yêu.

Dần dà xa bóng cầu kiều..
Câu thơ rụng xuống bóng chiều bâng khuâng.
Tôi theo bụi phấn lăn trần
Riêng em vẫn đỏ phượng- rần- trong tim.

Bùi Nguyên Bằng