MẸ ƠI … – Vũ Thảo Dung

0
29

 

(ảnh St)
 

MẸ ƠI …

Mẹ ơi nay đã mười năm
Xa quê, nhớ Mẹ con nằm chiêm bao
Mẹ ơi ngày ấy thuở nào
Dời xa Mẹ , con chênh chao dặm trường.

Mẹ ơi biết mấy yêu thương
Tình Mẹ soi sáng dẫn đường con đi.
"Mẹ ơi" con khẽ thầm thì
Sưởi lòng con ấm những khi yếu mềm.

"Mẹ ơi" con gọi hằng đêm
Cho nguôi nhớ Mẹ dịu mềm lòng con
Mẹ ơi con cứ héo mòn
Nhớ Mẹ da diết lòng con não nề.

Mẹ ơi khi tỉnh cơn mê
Dáng hình Mẹ lại hiện về trong con
Mẹ ơi ngày ấy đâu còn
Ngày còn bên Mẹ vuông tròn yêu thương.

Mẹ ơi xa cách ngàn phương
Nhớ thương Mẹ càng nhớ thương ngàn lần
Mẹ ơi yêu Mẹ vô ngần
Con muốn nói cả triệu lần Mẹ ơi.

Nay con xa Mẹ thật rồi
Những lời Mẹ dặn con thời khắc sâu
Cuộc đời còn lắm bể dâu
Con mang tình Mẹ bắc cầu con đi.

Vũ Thảo Dung

Có liên quan