ĐÒ ƠI – Hồng Vân

0
35

ĐÒ ƠI

Đò ơi, sông chỉ một gang
Bên kia chờ mãi đò ngang bên này
Mưa chiều thấp thoáng vai gầy
Nghe trong gió thoảng vơi đầy từng đêm.

Tiếng đò gói nhớ gói quên
Gói mưa gói nắng gói miền hanh hao
Khuyết mòn cùng ánh trăng sao
Bỏ quên song, mặc cắm sào đợi ai

Đò ơi, đêm mấy canh dài
Mùa bao nhiêu tháng mà phai lời nguyền
Lẻ bầy khắc khoải chim quyên 
Khóc lời khản gọi đò duyên hỡi người.

Hồng Vân (Tp. HCM)

 

Có liên quan