NỬA ĐỜI…- Mặc Phương Tử

0
99

 

NỬA ĐỜI…
 
 
Nửa đời xưa
Đã qua đi
Nửa đời còn lại
Chút gì không hư.
 
Nửa đời,
Đâu đó… mặc dù !
Vóc tay cười mộng
Cuộc phù du Ta.
 
Nửa đời
Nửa đời đi qua
Bước đi là đến
Từ xa để gần.
 
Nửa đời
Còn vết phong trần
Bờ nhân ảnh
Khoả trong ngần biển xanh.
 
Nửa đời
con gió qua mành
Vội vàng chi ! Nửa…
Tử-Sinh… chỉ là…!
 
Mây trời
Trắng ngọn lau xa
Thênh thang nhịp bước
Tình hoa cỏ về.
 
CHÙA KỲ VIÊN, South Dakota, 7.2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.