NỤ ĐẮNG!    – Ngô Nhiên Tịnh

0
32

NỤ ĐẮNG!                                                                                                                                        Ngô Nhiên Tịnh

Quán cũ chờn vờn mưa gió.
Tình xưa thập thò thương yêu
Niềm đau đầy, Cà phê cạn.
Thắt the ướt mặt trăm chiều!

Làm ơn! Mốt mai đừng hẹn
Gặp nhau, tình cũng như không.
Chắc gì có lần người đến.
Tím buồn xuôi ngược hoa sông.

Quán ơi! Làm ơn thêm đá.
Cho ta ướp lạnh dại khờ
Như trái hồn ai hóa đá.
Ta cười nụ đắng hững hờ!
Ng.Nh.T