Nỗi nhớ cuộn tròn – La Ngạc Thuỵ

0
31

Nỗi nhớ cuộn tròn

La Ngạc Thuỵ

 

Ngủ quên với mộng mị
Anh rót buồn vào cõi hư vô
Cuộc chơi nào cũng thế!

Trời chớm đông lay lắt
Gió mơn man nỗi nhớ nặng oằn
Em quên rồi bến mộng

Anh nhớ em quay quắt
Đêm cuộn tròn rét ngọt đầu đông
Tình già sao se thắt ?!

La Ngạc Thuỵ