NỖI BUỒN LUỒN GiÓ HEO MAY –  Trương Thị Thanh Tâm 

0
29

NỖI BUỒN LUỒN GiÓ HEO MAY 

                       ***

Yêu anh em có vạn lời 

Cớ sao muốn nói mà người so đo 

Biết rằng tình ấy đã cho 

Còn hơn để lỡ con đò từ đây 

 

Nỗi buồn luồn gió heo may 

Thổi qua tim một chút say men tình 

Xin anh đừng lỡ chuyện mình 

Gối chăn dẫu muộn, cũng đành sao anh 

 

Chim Quyên còn đậu trên cành 

Líu lo khúc nhạc,để thành Uyên Ương 

Lá rơi lòng thấy vấn vương 

Sao ai lại để sông Tương chia dòng 

 

Trái tim lạnh giá mùa Đông 

Thèm chăn bông hay đôi lòng bàn tay 

Anh đi duyên mới mà say 

Còn tôi lặng lẽ,tương lai mịt mùng.

 

           Trương Thị Thanh Tâm 

                         Mytho 

Có liên quan