Nợ thơ Đường – Hoành Châu – Bài họa Tơ Vương – Võ Tấn Hùng

0
187
 
Hoành Châu
NỢ THƠ ĐƯỜNG 

 

Đọc  lắm  thể  thơ  vẫn  thích  Đường 
Ô  hay , họa  xướng gợi  văn chương 
Chỉnh sai  bằng  trắc   cho minh bạch 
Rà  soát   đối   niêm   phải   tỏ   tường
Người  chán   thi   ca   dù   nắng   ấm 
Ai  mê  xướng  họa  dẫu  đêm  sương 
Bước đầu chập chững nên khao  khát
Mây, gió, trăng về: mối nợ  vương! 
 

Hoành Châu

(Vĩnh Long)  

 

BÀI HỌA:

TƠ VƯƠNG

(Hoạ bài NỢ THƠ ĐƯỜNG,19.02.2017)

 

Năm lăm xuân mới viết thơ Đường,
Góp lại giờ này ước nửa chương.
Ý tứ, ngôn từ chưa sắc sảo,
Đề tài, niêm luật khó tinh tường
Bâng khuâng bài xướng chiều vàng nắng,
Rạo rực câu hoà sáng trắng sương.
Trăn trở bao đêm đầy mộng tưởng
Kiếp tằm lỡ vướng mãi tơ vương!
          
Bình Định, 22.02.2017
VÕ TẤN HÙNG