Nô-en thánh thiện- La Ngạc Thụy

0
29
Nô-en thánh thiện
La Ngạc Thụy

nửa đêm chợt tỉnh giấc
giữa rét cóng
gió tìm về thiên thu

chuông nhà thờ buốt giá
mộng mị Thánh giá Chúa treo
để chúng sinh sống lại
 
không thể và có thể
tình cờ hay bất ngờ
em vừa quen, vừa lạ
 
đêm giáng sinh thánh thiện
trời sáng trong đón Chúa ra đời
kiếp người mong giải thoát?!
 
tôi là người ngoại đạo
nhưng tin có chúa trên đời *
amen!
 
La Ngạc Thụy