NHỚ QUÊ – Xướng Võ Tấn Hùng & họa : NHỚ MÃI – Võ Làng Trâm

0
187
 
Bài xướng
NHỚ QUÊ.
Bến trần gian
Nửa tháng Sài Thành xa cách quê,
Cồn cào trong dạ nhớ mong về.
Kôn Giang trăng tỏ xao đồng lúa,
Hời Tháp rêu mờ rộn lũy tre.
Liễu rũ bên cầu ai đứng đợi,
Nắng loang bờ giậu nón nghiêng che.
Trường làng ắng lặng ve ra rả,
Phượng vỹ bừng lên đỏ sắc hè!
 
Quận 9, trưa 10.06.2017
VÕ TẤN HÙNG
 
 
  Bài họa :
NHỚ MÃI
 
Trao về anh PVM
 
Tây Ninh gặp bạn vốn cùng quê
Quyến luyến bên nhau chẳng muốn về
Thiên Lãnh sương lam mờ xóm núi
Hồ Dầu nước mát mướt lùm tre
Lâng lâng chén rượu sân trăng rải
Rỉ rả ly cà quán lá che
Biết mấy cho vơi bao chuyện kể
Chia tay nhớ mãi những ngày hè !
 
Nha Trang 28.06.2017
Võ Làng Trâm

Có liên quan