Nhớ một người thôi – Thơ Vĩnh Thuyên; nhạc Trần Quang Khen; ca sĩ Lâm Trí Tú

0
166

77

NHỚ MỘT NGƯỜI THÔI
 
Nhớ em  muốn chết cho rồi !
Uống say nằm ngủ,
thức ngồi nhớ em
 
Xin gởi gió nụ hôn lên tóc
Vì má môi là của người rồi
Gió từ chối đông về bấc lạnh
Chờ hạ sang lâu lắm gió ơi !
 
Mấy mươi  năm một lần lầm lỡ
Lỡ một lần nghìn xót ngàn xa
Đêm trở giấc vòng quanh phố chợ
Chợ vắng người phố chẳng ai qua
 
Nhớ em nhớ đủ trăm bề
Bỏ đi trăm thứ muốn về thăm em
 
 
Vĩnh Thuyên
 
 
 
 

 

 

Có liên quan