Nhìn lại đời mình – Xướng Kha Tiệm Ly & Kỳ Công – Xướng Thư Hoàng – Họa Nguyễn Huy Khôi

0
150
XƯỚNG:
khatiemly
       NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
 
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi
Bút mực nhọc nhằn đau đớn ngó
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu mầu danh lợi
Mà chửa phôi pha trận gió đời
Bùi,ngọt vừa nâng bình đã cạn
Đắng cay uống mãi chẳng hề vơi!
 
                  KHA TIỆM LY
 
Thư Hoàng 1
              KỲ CÔNG
 
Đêm khuya dồn nhựa tạo hình mai
Chắt ánh trăng trong,tiếng thở dài
Mượn giọt sương trời nâng búp trổ
Nương lời giun dế giục mầm khai
Qua cơn giông tố may còn nhụy
Hết cảnh ly tan phước vẹn đài.
Trinh trắng ngọt ngào men ấp ủ
Đêm khuya dồn nhựa tạo hình mai.
 
                      THƯ HOÀNG
 
 
 
BA BAI HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI
nguyen-huy-khoi
                      Bài 1              
 
              LỜI ĐỒNG CẢM
 
       Họa bài "Nhìn lại đời mình"
              Của Kha Tiệm Ly
 
Vướng vất buồn vương đắng giọt rơi
Tuổi tiêu chuẩn nước cập kề rồi *
Tóc tai đôi lúc nhầu gương phản
Chữ nghĩa nhiều khi nhức mắt soi?!
Nghiệp bút ngán phè mưu mánh sống
Cầu sinh chán ngắt tấn trò đời?!
Tiêu sầu mượn rượu sầu càng ứa…**
Day trở niềm riêng lắng chén vơi!
 
                    Xuân Đinh Dậu
                           2017
 
* Cổ lệ: Lục thập là tuổi Hương trượng(Già tiêu chuẩn làng). Thất thập là tuổi Quốc trượng (Già tiêu chuẩn nước).
** Nương ý câu thơ của Đỗ Phủ (Đời nhà Đường) "Dao chém nước nước càng chẩy mạnh // Mượn chén tiêu sầu càng sầu thêm."
 
                    Bài 2
 
                  HUỆ KHÍ
 
      Họa bài "Nhìn lại đời mình"
             Của Kha Tiệm Ly.
               ( Liên khúc )
 
Thoảng kiếp nhân sinh hạt bụi rơi
Đời chưa đắc ý…Hạc vời rồi
Nhân tình đã ngán sầu thân lặn
Thế sự càng thêm lạnh bóng soi?!
Lành rách,,,lề ngay nuôi huệ khí
Dại khôn…dạ thẳng chắt hương đời.
Cư trần lạc đạo duyên trời định
Bằng hữu quảng giao nghĩa nọ vơi!
 
Bằng hữu quảng giao nghĩa nọ vơi!
Chơi cho khác cách xá chi đời!?
Ngày vui hồ hải trông khuê tỏ
Tối dạo điền viên ngắm nguyệt soi.
Thua được mần răng…thì cũng vậy
Hèn sang chi rứa…cũng qua rồi…
Thấp cao…ai thoát về "Tiên cảnh"?
Nhẹ tễnh "lợi danh"…gửi tóc rơi!
 
                  Xuân Đinh Dậu
                         2017
 
             NGUYỄN HUY KHÔI
           
 
             
                  THIỀN CẢM
 Họa bài: "Kỳ công" của Thư Hoàng.
                  Thủ vĩ ngâm
 
Nghe trong TÌNH ĐẤT có HỒN MAI
Cái có trong không…thức mộng dài
Nhựa chắt tinh cây chờ nụ nhú
Đất nhào mùn lá đợi hoa khai…
Chồi vươn cành cả trào hương sắc
Rễ thúc nguồn sâu bật lộc đài?!
Linh khí càn khôn…ai thấu tận
Nghe trong TÌNH ĐẤT có HỒN MAI.
 
               Xuân Đinh Dậu
                      2017
 
          NGUYỄN HUY KHÔI