NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH – Xướng Kha Tiệm Ly – Họa Hoa Lý

0
101
Xướng:
 
NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
 
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi
Bút mực nhọc nhằn đau đớn ngó
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu mầu danh lợi
Mà chửa phôi pha trận gió đời
Bùi,ngọt vừa nâng bình đã cạn
Đắng cay uống mãi chẳng hề vơi!
 
                  KHA TIỆM LY
 
Bài họa:
IMG_0827
Y đề
 
Thôi kệ giọt sầu cứ để rơi
Bảy mươi tròn chục, chịu nhiều rồi
Niên cao – tuổi hạc – dành buông hết
Tóc bạc – da mồi – bỏ chẳng soi
Suy nghĩ mà chi – quyền thế lực
Vô tư mãi để sống trên đời
Ngọt bùi cõi tạm đà an hưởng
Cay đắng rượu bầu uống cũng vơi
 
Hoa Lý
 

Có liên quan