NHẶT NHÀNH HƯƠNG SẮC THÁNG BA – Lê Thiên Minh Khoa

0
667
NHẶT NHÀNH HƯƠNG SẮC THÁNG BA.
 
     Tặng nhà thơ Lê Khánh Mai,
mượn vần Thơ Sinh Nhật của bạn- 29.3(*)
 
         Một ta đi dạo quanh đê
nghe trong ta níu ta về với  xuân
          phím lòng không gõ cũng ngân
tường vi lỡ héo, tầm xuân lỡ mùa
          nép vào nhau dưới bóng trưa
ngó qua ngó lại nhập nhoà hàng xoan
           đầu ghềnh lều cỏ mấy gian
kẻ tìm người núp ngỡ gần lại xa
 
           Nhặt nhành hương sắc tháng ba
đặt lên lá cỏ thành hoa tặng Người…
                       
LÊ THIÊN MINH KHOA
(Bà Rịa)
 

    (*):  Nhà thơ Lê Khánh Mai  trong đêm Thơ Nguyên tiêu

Viết cho một mùa sinh

Tháng ba mượt cỏ bờ đê
nghe trong gió thắm thầm thì hương xuân
phím lòng ai gõ mà ngân    

tầm xuân giờ đã biếc xanh bao mùa
dập dìu bướm dạo vườn trưa
vàng tươi hoa cải, tím nhòa hoa xoan
nắng phơi tơ lụa không gian
đôi làn mây mỏng tần ngần về xa

Tôi gom hương sắc tháng ba
tặng riêng tôi, một phận hoa lỗi mùa

Lê Khánh Mai 

(Nha Trang)

Có liên quan