Nhánh chiều bâng khuâng – Bùi Nguyên Bằng

0
136

Nhánh chiều bâng khuâng

Theo nồm xuôi mái về Nam
Nằm nghe điệu lý ru ngàn nhánh sông
Ngũ cung réo rắt tơ lòng
Chạm vào sông mẹ khơi dòng thương yêu

Áo phù sa khoát sóng triều
Câu ca dao đậu nhánh chiều bâng khuâng
Thương con sáu đậu nhánh bần
Hót than nhớ mẹ tím vầng tà huy.

Gió về vỗ cánh chim di
Kéo chiều ráng lại sợ mi mắt buồn
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Để trăng lỗi hẹn vàng tươm lá trầu

Em về xứ lạ làm dâu
Sông xa giờ đã bắt cầu sang ngang
Bóng chim tăm cá hút ngàn
Câu thơ lạc giữa bóng Hoàng Hạc Lâu..

Bùi Nguyên Bằng
 

Có liên quan