THÔNG BÁO – Kha Tiệm Ly

0
144

THÔNG BÁO

 

GTĐ trân trọng thông báo quý CTV và quý bạn đọc:

Vì bận việc, GTĐ xin tạm ngưng 10 ngày, kể từ ngày 25/7  đến ngày 3/8/2016

Chúng tôi sẽ phục vụ lại vào ngày 4/8 (nếu có trễ vài ngày xin quý CTV và  quý bạn đọc thông cảm)

Trong thời gian nầy , quý CTV cứ gởi bài như thường lệ, chừng xong việc chúng tôi sẽ đăng sau

Trân trong,

 

Kha Tiệm Ly