NHA TRANG – Võ Tấn Hùng

0
92

 

NHA TRANG

Cuối tuần về lại Nha Trang
Tháp Bà nghiêng bóng nắng vàng Thuỳ Dương.
Nha Trang tóc gió thôi vương
Dấu chân kỷ niệm con đường Duy Tân.
Nha Trang về lại bâng khuâng
Trong tim một góc cố nhân gọi thầm!
 

Nha Trang,07.03.2016

Võ Tấn Hùng (Bình Định)

Có liên quan