NHÀ TA, TRE – TRÚC – Vũ Miên Thảo

0
44
 
NHÀ TA, TRE – TRÚC
 
xanh như chưa thế bao giờ
nhà ta 
bóng ngả một bờ tre quê
nghiêng trầm mặc
đứng vẹn thề
che chắn bão
ngăn tư bề gió giông
đêm nhìn trăng sáng 
trời trong
thiên nhiên kỳ ảo, mênh mông đất trời
ngày trông 
huyền dịu mây trôi
trăm hình
ngàn sắc 
vẽ vời phù vân
ngó xa 
như đã ngắm gần
nhà ta
tre trúc cũng cần có nhau

Vũ Miên Thảo