NHẢ MỰC MÙA XUÂN – Dung Thị Vân

0
89

 

NHẢ MỰC MÙA XUÂN

Dung Thị Vân

Kim ngân ở bến trọc ô
Hoàng kim em gởi con đò neo lân
Oái oăm cái rét nàng Bân
Em không đan áo mấy lần đông trôi

Thuyền em thả bến sông vôi
Gởi trăng gởi gió gởi người địa thai
Thương em này phải trúc mai
Nhân đi nhân lại vỡ hài nguyệt thiên

Kìa em loài nhện vô miên
Tơ giăng khắp chốn mọi miền hoang thương
Thân em gội nắng loang đường
Này em con chữ tỏ tường thế quân

Bút kia nhả mực mùa xuân!

NC, 01.03.2015