TÌNH XUÂN –  nguyênHOANG

0
57

TÌNH XUÂN.

 

Đất Bắc hồng đào rực rỡ khoe.

Trời Nam cũng có cánh mai loè,

Nơi đây biểu lộ màu vàng khé,

Chốn đó phô bày sắc đỏ hoe.

Xuân đến con người đua đẹp đẽ.

Tết về cảnh vật gợi hoa hoè,

Xa quê quên mất niềm vui vẻ,

Sống ở miền xa hiếm bạn bè.

                           nguyênHOANG

 

Có liên quan