NGƯỜI THƠ – Đặng Xuân Xuyến

0
80

NGƯỜI THƠ

 

Kệ vợ tru tréo hết gạo

Mặc con thiếu bữa xanh xao

Người thơ

tấp tểnh in thơ

Mang thơ

dọa tặng trăm họ

 

Ngó nghiêng trò đời điên đảo

Ngác ngơ thế sự ồn ào

Người thơ

phiêu cùng mây gió

Thả hồn bát phố

luận thơ

*.

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Có liên quan