Ngồi nhậu với bạn chài ngày biển động – Lê Thanh Hùng

0
14
 
Ngồi nhậu với bạn chài ngày biển động
 
Góc gió tốc tung tà áo
Mơ hoa, chiều chậm vầng trăng
Trong suốt cõi người hư ảo
Giông chiều, biển động,  nồm săn
                *
Lơ thơ chợ chiều bến cá
Thuyền không đi biển ở nhà
Bạn ghe nhậu mồi xứ lạ
Lạt phèo nem chả người ta …
               *
Đắn đo xây chừng tua rượu
Bâng quơ ngó biển thật thà
Tung trời vỡ toang sóng dữ
Hồn nhiên đọng chút tình xa
               *
Chếnh choáng kể chuyện hồi đó
Nhìn em, mới biết mình già
Líu ríu quay người trước gió
U hoài đọng mãi lời ca
               *
Quắc quay nổi niềm biển cả
Bi hoan điệu lý kéo chài
Trệu trạo, đàn kìm nhấn nhá
Quên già, quờ quạng đời trai …
 
Lê Thanh Hùng
UBMTTQ huyện Bắc Bình, Bình Thuận