NGƠ NGẨN ĐỢI (Họa thơ Nguyễn Gia Khanh) –  Phương Hà

0
66

 

NGƠ NGẨN ĐỢI

(Họa thơ Nguyễn Gia Khanh)

 

Một mình gặm nhắm nỗi u sầu

Trong những đêm dài hun hút sâu

Mắt ngóng mỏi mòn ngân ngấn lệ

Tim chờ khắc khoải bạc phơ đầu

Vầng trăng thệ ước nhoà sương khói

Bến nước hẹn hò hoá ruộng dâu

Thương đám lục bình ngơ ngẩn đợi

Ngàn năm trôi nổi dưới chân cầu.

                                   Phương Hà

 

Kết quả hình ảnh cho đợi chờ anh

 

Bài xướng:

 

BƯỚC PHÙ SINH

 

Huyễn mộng đa mang chỉ chuốc sầu

Thôi đành quẳng xuống đáy sông sâu

Chong hồn say tỉnh thâm đen mắt

Nhuốm cuộc trầm luân bạc trắng đầu

Rọi dấu nhân tình nhòa một bóng

Soi màu thế sự nhạt ngàn dâu

Dương gian biết có bao vinh nhục

Để bước phù sinh lắm nhịp cầu !

                              Nguyễn Gia Khanh

Có liên quan