Ngày xuân ghé chùa Dơi – Bùi Nguyên Bằng

0
129

Ngày xuân ghé chùa Dơi

CD

trượt mái chùa tuột trước sân
Hàng cây thiền ngộ đứng âm thầm
Gió đưa nhè nhẹ hương thầm lặng
Nắng khép hoàng hôn lá nhạt dần
Khua đọng trần gian chuông gióng vọng
Lời kinh cởi nghiệp cõi trầm luân
Ta về qua ngỏ tâm vô lượng
Cùng hát với trời mộng với xuân

Bùi Nguyên Bằng