NGÀY XƯA ẤY – Văn Thanh

0
51

NGÀY XƯA ẤY

 

Những ngày xưa ấy đã qua rồi

Luyến tiếc ngậm ngùi cũng vậy thôi

Hỏa pháo lưng trời soi dặm bước

Nổi buồn ngập lối rọi hồn côi

Bao đêm không ngủ hoen mờ mắt

Giọt lệ vô tình thấm ướt môi

Nhớ buổi dừng chân bên thác đổ

Tên em thầm gọi thoảng lưng đồi.

                                Văn Thanh

Có liên quan