Ngâu về & Đợi Ngâu – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

0
30

Ngâu về

 

Chiều nay

thấy se se lạnh

Hình như

gió lại chuyển mùa

 

Ngâu về

loãng chiều nên lạnh

Người tình

tối có ghé qua…

*.

Đợi Ngâu

– Tặng út Hiền (Bảo Vân) –

 

Nghiêng vành nón

giấu buồn theo sóng gợn

 

Đã Ngâu đâu

mà rưng rức chân cầu

 

Ngoái đầu lại

bụi bạc màu hoa cải

 

Trăng rủ buồn

vàng võ ngón tay thon.

*.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Có liên quan