NẾU ANH BIẾT – Dung Thị Vân

0
16
NẾU ANH BIẾT
Dung Thị Vân

Nếu anh biết người làm thơ không biết khổ
Thì chẳng bao giờ anh xúc phạm đến em

Nếu anh biết người làm thơ không biết đau
Thì chẳng bao giờ anh nói dối

Nếu anh biết người làm thơ không biết khóc
Thì chẳng bao giờ anh nói hết yêu em

 
Có nghĩa là
Em yêu anh 

Có nghĩa là
Em chỉ muốn anh là của em mãi mãi

Dù ngày mai  
Vũ trụ này có tan thành muôn mảnh
Ta chẳng mất nhau
Nồng cháy những đêm hồng.

 
21.10.2015