MỪNG BẠN – Trần Như Tùng

0
40

 

 

 

MỪNG BẠN

Họa Tự vịnh – Thái Thanh Nguyên (Giữ hai từ cuối mỗi câu) Ơi bạn quần thoa quý thế gian Lại vươn mình tới đại gia lang . Ham mê học hỏi theo dài bữa Chịu khó tầm sưu hướng khắp đàng. Công việc dãi dầu vương sợi nắng Tâm tình ấp ủ xuống thôn trang. Luật thi hòa nhập cùng men thuốc Đất Đứng duyên may ngộ bút vàng !                             Trần Như Tùng