MÙI HƯƠNG TÓC CŨ –  TRÚC THANH TÂM

0
38

 

 

 MÙI HƯƠNG TÓC CŨ

 

Tôi về giữa nhớ và quên

 Giữa mây và gió, giữa em và đời

 Nụ cười thuở tuổi đôi mươi

 Bảy mươi năm, trả hết đời chưa xong Qua cầu con nước long đong

 Qua em tôi biết lớn ròng trong tim

 Đau rồi giờ lại đau thêm

 Như chiều hoang rớt bên thềm giọt mưa Tóc dài hong nắng chiều xưa

 Bốn mươi năm vẫn nhớ mưa tháng mười

 Sông Tiền bên lở bên bồi

 Mưa chiều cố quận bóng đời xô nghiêng Một mình lạc giữa trăng đêm

 Mùi hương tóc cũ chưa quên được người

 Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi

 Đau thêm lần nữa khóc đời trái ngang !

 

TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )

 

 

 

Có liên quan