MƯA XUÂN – VÕ TẤN HÙNG – Họa Xuân mưa – Hoành Châu

0
268

VÕ TẤN HÙNG

MƯA XUÂN


Khai hạ đến ngày mưa lại rơi,
Bên song nhòa nhạt trắng khung trời.
Đôi cành liễu biếc chao nghiêng ngả,
Mấy cánh mai vàng rụng tả tơi.
Nhip trống sân đình chiều lặng tiếng,
Câu tuồng Ngũ Hổ tối im hơi.
Nhớ người năm cũ xa xuân ấy,
Đắng ngắt bờ môi chén rượu đời!


Bình Định,06.02.2017
VÕ TẤN HÙNG

Bài họa

 XUÂN MƯA 

 

Giao thừa sáng sớm mưa còn rơi 
U ám mây đen một góc trời
Cánh mỏng mai vàng… bay lã lướt   
Cành gầy vạn thọ… dập mềm tơi!!
Cao niên khăn, áo trùm yên dạ
Tuổi trẻ vớ, giày giữ ấm hơi  
Lâu lắm xuân mưa giờ có lại
Nguyện dân no đủ: tạ ơn đời!

       

Hoành Châu
(Vĩnh Long)