MƯA XUÂN – Lê Ngọc Hân

0
7

 

 

 

 

MƯA XUÂN
Bao ngày rong ruổi xứ thần tiên.

Hạt ngọc trân châu đến mọi miền.

Đem lại dịu dàng nơi ruộng bãi.

Gửi về tươi mát chốn điền viên.

Cúc vàng diễm lệ loang song  cửa.

Đào thắm đài trang rợp mái hiên.

Trời đất giao hòa sinh khí vượng.

Mưa xuân xóa sạch nỗi  ưu phiền.

                         01/02/2015

                       Lê Ngọc Hân

    Gmail: lengochan1949@gmail.com