Mưa và em – Bùi Nguyên Bằng

0
47

Mưa và em


Mưa..Đồng khoát áo mùa khô
Tiếng reo hạt nướcvang bờ đê xa.
Em về ướt áo qua .Da
Toát  hương đồng nội nở hoa môi cười

Mưa gieo đất nở tình người
Nghe trong mọng lúa đất trời vào xuân
Em về dang cánh thiên thần
Giữa chiêm bao mộng tần ngần sắc hoa

Mưa sa cho đất lâu già
Cho xanh lá lộc cho ta yêu đời
Tiếng mưa xa chạm tim người
Em về tóc kết duyên trời trăm năm

Mưa lâm râm giọt thấm dần
Mướt muôn miên mộng rì rầm trong cây
Trút mây thành giọt hương nầy..
Em về áo lộng phơi đầy lối thơ.

Bùi Nguyên Bằng

Có liên quan