MƯA – Trường Lưu Thảo

0
37
 Trường Lưu Thảo
MƯA
long lanh
mưa ngả nghiêng bay
như tôi rưng rức giọt đài trang
rơi
đưa tay chạm giọt mưa đời
ngỡ như …
hứng hết giọt hời hợt duyên
mỏng manh
mấy sợi ưu phiền
cớ sao ướt hết chút tiền duyên tôi
chỉ còn
mưa lạnh hôn môi
chỉ còn
tôi với hồn côi cút…
chiều!!

Trường Lưu Thảo