MÙA THU Ở LẠi   –

0
29

 

Kết quả hình ảnh cho ông lái đò ngang

       MÙA THU Ở LẠi                                                                               (Kính nhớ thầy cô Trịnh Hoài Đức)

Còn một mùa thu ở lại

Trong đôi mắt hiền như mây

Tấm lòng mênh mông sông biển

Dõi theo ta những tháng ngày.

 

Người như con đò đưa khách

Quản chi những buổi nước ròng

Để chiều trôi một bến trông.

 

Khách qua có còn trở lại?

Cơm áo, thời gian lầm bụi

Ông lái ngày cũ giờ già.

Nghĩa tình mang đi theo mãi

Lòng nầy xưa …một khách qua!

       Thạch Thảo (Tp. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

Có liên quan