MÙA SAU – Dung Thị Vân

0
77

 

Dòng sông đó đưa người đi xa mãi
Lời cuối cùng chưa kịp nói đã chia ly
Ngã ba đường khởi đầu bao lối rẽ 
Tìm lại bến bờ phượng cát đã mông mênh

Chiều mưa hoa – xác thân ai gầy guộc
Thả trong chiều lặng lẽ – chông chênh
Tiếng chuông ngân vọng cõi người âm cảnh
Hạc buồn lẻ bạn phía cuồng phong


Người về đâu trong chiều mưa tháng sáu
Cánh phượng hồng tơi tả thắm dòng châu
Bút mực ghi lệ hoen nhàu trang sách
Nốt nhạc buồn ai gảy khúc buồn đau

Tháng sáu mưa bay hay lệ tình viễn xứ
Gót ai về trả nợ một đêm thu
Không ai hay đà nợ hết kiếp người
Khi nhắm mắt mới hay người tình phụ

Người về đâu cả rừng hoa bạc mệnh
Phủ phục quanh người mầm dĩ vãng gọi mùa sau
Tiếng mưa thâu
Người hẹn nhau chao chát cõi tương hồng.

03.07.2015

DTV